تماس با ما

مجموعه راه های ارتباط با امداد خودرو زنجان

آدرس :

امداد خودرو زنجان تمام خیابان های استان زنجان را تحت پوشش خود قرار داده است

تماس :

09129481367

شنبه تا چهارشنبه :

امداد خودرو زنجان بصورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات امداد خودرویی می باشد

پنج شنبه :

امداد خودرو زنجان بصورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات امداد خودرویی می باشد

جمعه :

امداد خودرو زنجان بصورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات امداد خودرویی می باشد

Loader